Sector públic

Amb més de 10 anys en el sector dissenyem experiències i entorns, conscients de que el valor està en crear nous canals de participació i innovació social.