25è aniversari Miró Mallorca Fundació

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (ara Miró Mallorca Fundació) és una institució cultural a Mallorca que permet descobrir l’art de Joan Miró i estudiar el procés creatiu en el lloc on l’artista va residir i treballar durant gairebé 30 anys.

Projecte de DOMO—A + Gris. Careful Design

25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

L’encàrreg consistia en crear la identitat commemorativa del 25è aniversari de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

Per a la creació de la identitat commemorativa vam identificar els principals aspectes a tenir en compte:

  1. L’espai del Museu, ja que se celebrava els 25 anys de la inauguració de l’espai concebut per l’arquitecte Rafael Moneo
  2. L’entorn del Museu, que és l’indret del mediterrani on Joan Miró va decidir viure i treballar
  3. El procés creatiu, entenent la fundació com un espai de creació per a artistes
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

Entenem que el museu és un espai construït i en construcció més enllà de l’aspecte arquitectònic, ja que es va concebre per preservar el llegat de Miró i, alhora, per oferir un espai als artistes, a les activitats, a la interpretació i l’experimentació en un entorn natural privilegiat de l’illa de Mallorca.

25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

Per a treballar la identitat commemorativa vam extreure conceptes claus i els vam relacionar amb els diferents elements que havien de participar en la nova identitat, com ara la tipografia, la forma, la composició, etc.

25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

Construïm el “25” modularment per tal de suggerir conceptes com arquitectura, construcció, procés creatiu, etc.

25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

L’aspecte geomètric d’aquest “25” ens acosta a unes determinades famílies tipogràfiques amb les que, un cop modificades, construïrem el logotip.

Amb aquest 25 també vam voler transmetre el pas dels anys, ja que entenem que el 25è aniversari commemora la feina realitzada any rere any, un projecte que s’ha de continuar construint també en el futur.

25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

Volíem també que aquest “25” pogués utilitzar-se per identificar material audiovisual i, d’aquesta manera, poder identificar els materials relatius a la celebració.

A través de les aplicacions vam mostrar aquest món modular construint diversos conceptes relacionats amb l'activitat del centre. Aquest conceptes, a les banderoles, anaven sempre combinats amb el “25” de la identitat commemorativa.

25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
25è aniversari Miró Mallorca Fundació (direcció d’art, disseny gràfic, identitat, art i cultura, sector públic, print), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona