Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB

El CCCB és un centre cultural de la ciutat de Barcelona que, gràcies a la qualitat de la seva àmplia oferta de programació, producció i creació, s’ha convertit en un referent cultural d’abast internacional.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB (disseny gràfic, art i cultura, sector públic, web), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

A DOMO-A hem creat el disseny i els prototips web del CCCB.

A partir d’una estètica contemporània, i conscients de l’alt valor documental i teòric del contingut que s’elabora des del centre, hem treballat la tipografia i la jerarquia dels textos així com les funcionalitats del web per tal d’aconseguir una experiència d’usuari més satisfactòria.

El projecte, minuciós i complex, ha requerit aprofundir en la identitat del CCCB creada anteriorment i buscar la manera de desenvolupar-la per aplicar-la, segons el cas, tant en entorns físics com virtuals.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB (disseny gràfic, art i cultura, sector públic, web), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

A partir de l’estudi de la identitat del CCCB hem observat l’ús d’alguns recursos que hem interpretat en l’entorn web.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB (disseny gràfic, art i cultura, sector públic, web), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

L’identitat

El logotip apareix sempre per sota del nom de les persones o de la informació; així s’indica que el CCCB no té una estructura jeràrquica, que està al servei de la gent. Aquesta idea s’ha traslladat a la capçalera del web. Veiem molt interessant aquest desplaçament perquè ens permet crear, visualment, un rectangle dins la capçalera que ens ajuda a distribuir els elements a les bandes.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB (disseny gràfic, art i cultura, sector públic, web), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

Recursos gràfics

L’ús de les barres i de l’espai en blanc és una altra constant en la identitat del CCCB. Els conceptes entre seccions s’acostumen a separar amb barres i sempre, tant si és per damunt com per sota d’aquestes, hi ha un espai en blanc que afavoreix la llegibilitat de la pàgina i facilita un ritme òptim de lectura.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB (disseny gràfic, art i cultura, sector públic, web), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB (disseny gràfic, art i cultura, sector públic, web), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

Tipografia

El contrast entre cossos i pesos tipogràfics genera un codi visual que ens permet jerarquitzar el contingut d’una manera molt sòbria i, alhora, contundent. Això ens obligarà a disposar d’una gran varietat de pesos dins la família tipogràfica. La família Helvetica ens ofereix aquesta varietat de pesos i ens permet resoldre moltes situacions, per exemple: en el menú superior, l’Helvetica Condensed ens ajuda que aquest menú tingui més visibilitat, que s’entengui que està en un pla de navegació superior.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB (disseny gràfic, art i cultura, sector públic, web), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB (disseny gràfic, art i cultura, sector públic, web), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB (disseny gràfic, art i cultura, sector públic, web), per DOMO-A | Direcció d’art i disseny gràfic, Barcelona

Jerarquia

Les caixes de text són recursos que hem fet servir per ordenar diferents nivells de contingut i que també ens serviran per trencar la monotonia i poder incloure les infinites fórmules que necessitem a l’hora de mostrar la informació, sempre molt diversa, de cada entrada.

Visitacccb.org

Fotos de Pep Escoda.