Xcèntric

Xcèntric és una programació i un espai d’arxiu de cinema experimental del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona). El cinema experimental és tot aquest cinema que queda fora de circuits comercials i que té el mateix llenguatge cinematogràfic com a camp d’experimentació i anàlisi.

* Aquest projecte abasta les següents àrees: , i .

El cinema experimental utilitza tots els recursos cinematogràfics i plàstics possibles sense restricció de recursos o fórmules per expressar una proposta artística, això fa que, tot i la diversitat de propostes, trobem en la llibertat creativa un lloc comú.

Una identitat per a la programació d'Xcèntric havia de recollir aquests elements d'experimentació, de marca personal i de llibertat creativa. Però també era convenient que funcionés com a marc per mostrar les diferents propostes sense alterar-les.

Analitzant el gest bàsic d'intervenció directa en el material fílmic vàrem veure que la “X” reunia perfectament aquests requisits. Per una banda té una funció senyalística, marca un territori, un fotograma, una elecció, i alhora és també marca personal, gest primer i primari. Ja que cada “X” és diferent i recull l'essència del gest de cada autor.

El procés de creació d'aquest element implicava trobar un traç, un gest manual i plàstic per aquesta “X” i després integrar-lo en el logotip.

Així i tot, l’important era que aquest element tan marcat no interferís en les propostes dels creadors. Així doncs, teníem un element molt plàstic i amb caràcter que funcionava bé per separat però que s’integrava també en el logotip.

‘Sedmikrásky’, Věra Chytilová, 1966
‘Still’, Ernie Gehr, 1969

‘Notes On Marie Menken’, Martina Kudláček, 2016

Desenvolupant la mateixa tècnica podíem crear un codi per senyalitzar diversos elements, fos en l’espai físic o en el virtual, marcant la cartelleria, la programació els banners, etc. I també senyalitzant l’espai de l’arxiu dins de l’edifici del CCCB.