Desigmed — Mediterranean Independent Designers

Identitat per a Desigmed, un col·lectiu de dissenyadors independents que volien reflectir per una banda: un segell de qüalitat que certifica les habilitats tècniques como a dissenyadors i, per l’altra; l’esperit i estil de vida mediterrani.

Producte: Francesc Guasch

Naming

Desigmed per Nom-nam.

El naming conté dos conceptes “Desig” i “Med”.

“Desig” expressa la qüalitat tècnica i la cura en els processos de disseny i producció i “med” fa referència als valors que identifiquem en l’estil de vida mediterrani.

Disseny
Tècnic
Simetria
Projecció

Mediterràni
Color
Llum
Curva

Gama cromàtica

Patró

Aplicacions

Producte: sic97

Producte: Aparentment

Producte: Obvious

Producte: Obvious