Centre de Cultura Contemporània de Barcelona — CCCB

El CCCB és un centre cultural de la ciutat de Barcelona que, gràcies a la qualitat de la seva àmplia oferta de programació, producció i creació, s’ha convertit en un referent cultural d’abast internacional.

A DOMO-A hem creat el disseny i els prototips web del CCCB.

A partir d’una estètica contemporània, i conscients de l’alt valor documental i teòric del contingut que s’elabora des del centre, hem treballat la tipografia i la jerarquia dels textos així com les funcionalitats del web per tal d’aconseguir una experiència d’usuari més satisfactòria.

El projecte, minuciós i complex, ha requerit aprofundir en la identitat del CCCB creada anteriorment i buscar la manera de desenvolupar-la per aplicar-la, segons el cas, tant en entorns físics com virtuals.

A partir de l’estudi de la identitat del CCCB hem observat l’ús d’alguns recursos que hem interpretat en l’entorn web.

L’identitat

El logotip apareix sempre per sota del nom de les persones o de la informació; així s’indica que el CCCB no té una estructura jeràrquica, que està al servei de la gent. Aquesta idea s’ha traslladat a la capçalera del web. Veiem molt interessant aquest desplaçament perquè ens permet crear, visualment, un rectangle dins la capçalera que ens ajuda a distribuir els elements a les bandes.

Recursos gràfics

L’ús de les barres i de l’espai en blanc és una altra constant en la identitat del CCCB. Els conceptes entre seccions s’acostumen a separar amb barres i sempre, tant si és per damunt com per sota d’aquestes, hi ha un espai en blanc que afavoreix la llegibilitat de la pàgina i facilita un ritme òptim de lectura.

Tipografia

El contrast entre cossos i pesos tipogràfics genera un codi visual que ens permet jerarquitzar el contingut d’una manera molt sòbria i, alhora, contundent. Això ens obligarà a disposar d’una gran varietat de pesos dins la família tipogràfica. La família Helvetica ens ofereix aquesta varietat de pesos i ens permet resoldre moltes situacions, per exemple: en el menú superior, l’Helvetica Condensed ens ajuda que aquest menú tingui més visibilitat, que s’entengui que està en un pla de navegació superior.

Jerarquia

Les caixes de text són recursos que hem fet servir per ordenar diferents nivells de contingut i que també ens serviran per trencar la monotonia i poder incloure les infinites fórmules que necessitem a l’hora de mostrar la informació, sempre molt diversa, de cada entrada.

Visitacccb.org

Fotos de Pep Escoda.